Dental Lux

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Dental Lux, Dentist & Dental Office, Jane Sandanski 2, Tetovë.

Operating as usual

29/07/2020

Dental Lux

[05/13/20]   Почитувани пациенти Ве известуваме дека од 13.05.2020 Среда започнуваме со работа.

⚠️ Ве замолуваме при влез во ординација, измијте ги рацете во тоалет со вода и сапун мин 20 сек и на крај употребете гел за дезинфекција на рацете.
⚠️ Непотребно не допирајте површини во ординацијата.

⚠️ Во ординацијата смее да е присутно само лицето на кое што ќе се интервенира. Придружба може да имаат само деца и лица со посебни потреби.

⚠️ За секој пациент ќе се пополни епидемиолошки прашалник, а при влез во ординацијата ќе се измери телесната температура.

✔️ Контакт телефон
070 224 704 и 075 267 319

Сите овие мерки се применуваат се со цел заштита на сите пациенти и медицинскиот персонал од потенцијалните носители на вирусот.

Нашата ординација ги спроведува сите досега познати мерки во спречување на ширење на инфективни заболувања и актуелниот COVID-19.

Со почит,
ПЗУ Дентал Лукс

[03/30/20]   Të nderuar pacient,

Për të riorganizuar shërbimin ekzistues dentar, Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë ka lëshuar një detyrim për të organizuar një Shërbim Dentar Emergjent në Shtëpitë e Shëndetit. Huamarrja bazohet në Ligjin për rregullimin e kujdesit shëndetësor dhe funksionimin e kujdesit shëndetësor në kushte të jashtëzakonshme të organizuar dhe koordinuar me Shtëpitë Shëndetësore në territorin e Shtetit dhe fillon të zbatohet në 30.03.2020. Me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve dhe parandalim të përhapjes së virusit COVID -19, ju informojmë se ordinanca stomatologjike Dental Lux PËRKOHËSISHT nuk do të punojë.
Në qoftë se keni nevojë për intervenime stomatologjike URGJENTE, DETYRIMISHT duhet të lajmëroheni në numrin e telefonit 070 224 704 për konsultime më të detajuara, edhe atë nga ora 08:00 deri në ora 20:00.

Për çdo ndryshim të ardhshëm do ju njoftojmë paraprakisht.
Ju faleminderit për mirëkuptimin!!

Почитувани пациенти,

Заради реорганизирање на постоечката стоматолошка служба, Министерството за здравство на РС Македонија издаде задолжение за организирање на Итна Стоматолошка Служба во Здравствените домови. Задолжувањето е врз основ на Законот за здравствена заштита за приспособување и работа на здравствената дејност во вонредни околности во организација и координација со Здравствените домови на територијата на Државата и започнува да се применува од 30.03.2020 година.
По наредба на Министерството за здравство, со цел да ги заштитиме граѓаните и да го спречиме ширењето на вирусот СOVID-19, ве известуваме дека стоматолошката ординација Дентал Лукс ПРИВРЕМЕНО нема да работи.

Доколку имате потреба од Итни стоматолошки интервенции, должни сте да се јавите на 075 267 319 за подетални консултации, од 08:00 до 20:00 часот.

Ние ќе ве известиме однапред за какви било идни промени.
Ви благодариме за разбирањето !!

[03/25/20]   Препорачуваме: Немојте да одите во посета на Вашиот стоматолог доколку не сте ИТЕН СТОМАТОЛОШКИ СЛУЧАЈ❗️
Што всушност е итен стоматолошки случај?
- Тешко крварење кое не престанува
- Оток / инфекција
- Избиен заб
- Јака болка предизвикана од забот
За оние кои не се на работа или пак во училиште:
Ве советуваме дека актуелната ситуација не е годишен одмор т.е распуст❗️
Сутуацијата со вирусот КОВИД-19 е алармантна. Немојте да се изложувате себеси или своите деца на непотребен ризик❗️
________________

Rekomandojmë: Mos shkoni për vizit te dentisti juaj përderisa nuk jeni RAST URGJENT STOMATOLOGJIK❗️
Ç’farë në të vërtetë është rasti urgjent stomatologjik ?
-Gjakderdhje e rëndë e cila nuk ndalet
-Ënjtje / Infekcion
-Dhëmbë të ngjitur
-Dhimbje e fortë e shkaktuar nga dhëmbi
Për ata të cilët nuk janë në punë apo në shkollë:
Ju këshillojmë se situata aktuale nuk është pushim vjetor❗️
Situata me virusin KOVID-19 është alarmante. Mos e paraqitni veten dhe fëmijët tuaj në rrezik të panevojshëm❗️

[03/15/20]   Të nderuar pacient të Ordinancës Stomatologjike Dental Lux.
Me vendimin e Fondit Shëndetësor dhe rekomandimin e Ministrisë së Shëndetësisë, do të pranohen vetëm rastet urgjente të caktuara nëpërmjet telefonit.

Në ordinancë mund të jetë i pranishëm vetëm pacienti pa shoqërues.
(Përveç fëmijëve deri 12 vjeç kanë të drejtë me prindin)
Numri telefonit për kontakt dhe termine
070 224 704
Orari punës: 10-18h

ПОЧИТУВАНИ ПАЦИЕНТИ на СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
ПЗУ ДЕНТАЛ ЛУКС
СО ОДЛУКА НА ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО И ПРЕПОРАКА НА МЗ
СЕ ПРИМААТ САМО ИТНИ СЛУЧАИ И САМО СО ТЕЛЕФОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ
Во ординација смее да е присутен само еден пациент без придружба
( освен деца до 12 години со родител)
ТЕЛЕФОН ЗА ЈАВУВАЊЕ И ЗАКАЖУВАЊЕ
070 224 704
раб.време 10-18 часот

[03/13/20]   Njoftim!

Të dashur pacientë, duke marrë parasysh situatën me COVID-19 ju informojmë se në periudhën e ardhshme do të caktojmë një numër më të vogël terminesh, me më shumë pushime për dezinfektimin dhe ventilimin më të shpeshtë të ambienteve.

Ju lutemi na kuptoni

Do të pranohen vetëm pacientët PA simptomat e mëposhtme:

➡️Pacientët me kollë;

➡️Temperatura e ngritur e trupit;

➡️Frymëmarrje e përshpejtuar ose e vështirësuar;

➡️Pacientët me ftohje;

➡️Pacientë që kanë vizituar ose jetojnë në një nga zonat e rrezikut për 14 ditët e fundit;

✅ Pacientët të cilët kanë qenë në kontakt me një person që vjen nga një zonë e rrezikut ose që tregojnë shenja të ftohjes ose gripit

✔️ Kontaktoni zyrën në kushtet e mësipërme vetëm përmes telefonit
070 224 704

🔴 Ju kërkojmë që kur të hyni në ordinancë, të lani duart në tualet me ujë dhe sapun për 20 sekonda dhe në fund të përdorni një xhel dezinfektues të duarve.
Mos prekni sipërfaqet në ordinancë në mënyrë të panevojshme.

Të gjitha këto masa zbatohen për të mbrojtur të gjithë pacientët dhe personelin mjekësor nga bartësit e mundshëm të virusit.

Ordinanca jonë po merr të gjitha masat e njohura për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve infektive dhe COVID-19 aktual.

Mësoni rreth situatës aktuale në faqet e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetit.

Sinqerisht,
Dental Lux

[03/12/20]   ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Почитувани пациенти земајќи ја во предвид состојбата со COVID-19 ве информираме дека во наредниот период ќе закажуваме помал број термини, со поголеми паузи за почеста дезинфекција и проветрување на просториите.

Ве молиме имајте разбирање

ќе се примаат Само пациенти БЕЗ долу наведените симптоми:

✔️ Пациенти со кашлица;

✅ Покачена телесна температура;

✔️ Забрзано или отежнато дишење;

✅ Пациенти со настинка;

✔️ Пациенти кои биле во посета или живеат во некој од ризичните региони во последните 14 дена;

✅ Пациенти кои биле во контакт со лице кое доаѓа од ризично подрачје или покажува знаци на настинка или грип

✔️ Контакт со ординацијата под горенаведените состојби да се остварува исклучително телефонски
070 224 704

🔴 Ве замолуваме при влез во ординација, измијте ги рацете во тоалет со вода и сапун мин 20 сек и на крај употребете гел за дезинфекција на рацете.
Непотребно не допирајте површини во ординацијата.

Сите овие мерки се применуваат се со цел заштита на сите пациенти и медицинскиот персонал од потенцијалните носители на вирусот.

Нашата ординација ги спроведува сите досега познати мерки во спречување на ширење на инфективни заболувања и актуелниот COVID-19.

Информирајте се за актуелната состојба на веб страните на Министерство за здравство и Светската здравствена организација.

Со почит,
ПЗУ Дентал Лукс

20/12/2019

Ceramic brackets.

25/10/2019

Ceramic brackets, sapphire brackets.

19/09/2019

Ново✅
Пасти за заби произведени во Швајцарија 🇨🇭
E re✅
Pasta për dhëmbë të prodhuara në Zvicër🇨🇭

28/06/2019
07/05/2019

Swiss technology Organic fillers.

25/07/2018

Zirconia Crowns

25/07/2018

Full mouth rehabilitation

19/07/2018

Work in progress.
When you miss some tooth/teeth, it can ve replaced by implant/s
By Dr. Abdyl Izairi

16/07/2018

Let us to change your smile. 😁

13/07/2018

You can always improve your look.
When you have beautifull teeth and smile you will have much more self-confidence.
By Dr. Zlatko Samojlovski

30/06/2018

Teeth Bleaching by Dr. Zlatko Samojlovski

09/06/2018

Dental Lux Team Iftar

12/05/2018

Howard Farran DDS, MBA

https://www.facebook.com/HowardFarran/videos/1980777518631291/

This is the oldest root canal video, filmed in 1917 by M. L. Rhein, MD, DDS. Thank you Dr. Ben Johnson & Dr. Bradley Gettleman for sharing this with Dentaltown.

08/02/2018

Cleaning, polishing and ONLY composite restoration (including tooth 22).
Next session some adjustments to do. Low budget/big difference.

By Dr. Zlatko Samojlovski

08/02/2018

Dental implants made by Dr. Abdyl Izairi

29/01/2018

By Dr. Zlatko Samojlovski

24/01/2018

By Dr. Abdyl Izairi

15/12/2017

Smile 😁😀

10/11/2017

Gold Brackets

02/11/2017

Abdyl Izairi Sadetin Satko

01/11/2017

We can make your smile much more beautiful. 😁😀
Zlatko Samojlovski

25/10/2017

Photos from Dental Lux's post

25/10/2017

#whiteteeth #hollywoodsmile #GC #dentalart #alwayssmile #dentist #work #pleasure Abdyl Izairi Zlatko Samojlovski

23/10/2017

Imediate Implants upper jaw full restoration. Abdyl Izairi

19/10/2017

SIROLaser BLUE поставува нови стандарди во ласерската стоматологија. Тој е ПРВ и единствен стоматолошки диоден ласер со 445nm бранова должина (плава диода) која овозможува работење без контакт со ткивото дава прецизност и чистота која до сега никогаш не е видена. Благодарение на дополнителните 2 диоди со бранова должина од 660nm и 970nm има бесконечни можности во работењето: биостимулација, ендодонција, пародонтологија, афти, херпес, гингивопластика, избелување на заби и многу друго. За ПАЦИЕНТИТЕ SIROLaser BLUE значи БЕЗБОЛЕН, атрауматски третман, резултатите се видливи веднаш и закрепнувањето е многу побрзо.

19/09/2017

Lingual braces. Not visible in the mouth. Abdyl Izairi Zlatko Samojlovski

19/09/2017

Imediate implant and temporary crown by Dr. Abdyl Izairi

19/09/2017

Endo treatment and Composite restoration in one session.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Jane Sandanski 2
Tetovë
1200

Opening Hours

Monday 09:30 - 21:00
Tuesday 09:30 - 21:00
Wednesday 09:30 - 21:00
Thursday 09:30 - 21:00
Friday 09:30 - 21:00
Saturday 09:30 - 21:00
Sunday 17:00 - 21:00
Other Dentists in Tetovë (show all)
Denticia Denticia
Ilindenska B.b
Tetovë, 1200

Since April 2000

Alba Dent Alba Dent
Shtipska No.61
Tetovë

Poliklinika stomatologjike Alba Dent e themeluar në vitin 1991, edhe pas 30 viteve eksperiencë e vazhdon misionin e saj që të kujdeset për dhëmbët tuaj.