PZU D-r Shtrkovski, Bitol Video July 3, 2020, 11:32am

Videos by PZU D-r Shtrkovski in Bitol. ПЗУ Д-р. Штрковски, представува здравствена установа која нуди услуги од областа на стоматологијата.

Стоматолошка ординација ПЗУ Д-р Штрkовски

1. Изработка на металкерамички мост во
комбинација со визил протеза во долна
викица
2. Изработка на тотална протеза во горна
вилица
3. Нова насмевка на пациентката 😃😃😃

Click to enable sound

Other PZU D-r Shtrkovski videos

Стоматолошка ординација ПЗУ Д-р Штрkовски
1. Изработка на металкерамички мост во комбинација со визил протеза во долна викица2. Изработка на т...

F